✎ Задать свой вопрос   *более 30 000 пользователей получили ответ на «Решим всё»

Архив задач (предмет: история)

52826
Помогите пожалуйста с историей!! срочно
просмотры: 49 | история 1k
52012
1.Экономические проблемы и их последствия для российского общества.
2.Политические партии как субъекты современного политического процесса.
просмотры: 24 | история класс не задан
51766
Прошу помогите. Тема: новые тенденции жизни Кыргызстана в 80годов. 20 и в начале 21в.
просмотры: 24 | история 8-9
51765
Прошуу помогите. Буду очень благодарна. Пожалуста. Мне срочно
просмотры: 44 | история 8-9
51561
Помогите, пожалуйста. История, 10-11
просмотры: 69 | история 10-11
50823
Назвіть основні заходи нової економічної політики у сільському господарстві. Визначте як пов'язані запровадження НЕПу з відбудовою сільського господарства.
просмотры: 172 | история 10-11
50397
Установіть хронологічну послідовність подій пов'язаних з економічним життям УСРР у роки НЕПу
А) завершення відбудови сільського господарства
Б) проголошення ВКП(б) курсу на індустріалізацію
В) подолання голоду в південних губерніях України
Г) запровадження РКП(б) нової економічної політики
просмотры: 90 | история 10-11
50393
Прочитайте уривок з історичного документа: "Російська Соціалістична федеративна Радянська Республіка (Рсфрр). Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР) Білоруська Соціалістична Радянська Республіка (БСРР) і Закавказька Соціалістична Федеративна Радянська Республіка (ЗСФРР) укладають Цей союзний договір про об'єднання в одну союзну державу... Затвердження, зміни і доповнення союзного договору підлягають виключному віданню З'їзду Рад Радянських Соціалістичних Республік. За кожною з союзних республік зберігається право вільного виходу з Союзу.

Як називався документ, витяг із якого наведено?
Коли він був ухвалений? На яких засадах планувалось об'єднати радянські республіки? Який статус мала Україна відповідно до договору?
Свою відповідь обґрунтуйте.
просмотры: 89 | история 10-11
50354
Яке твердження розкриває зміст запропонованого В. Леніним плану об'єднання радянських республік
А) входження республік на рівних правах до нового державного об'єднання
Б) включення неросійських республіках складу Рсфрр на правах автономії
В) створення союз суверенних держав, що повністю зберігають незалежність
Г) укладення республіками договору про створення воєнно-політичного Союзу
просмотры: 101 | история 10-11
50353
Яке перетворення відбулося у промисловості в умовах нової економічної політики?
А) перехід від підрядною до зрівняльної оплати праці робітників б) створення централізованої системи управління виробництвом
в) відновлення передачі в оренду дрібних і середніх підприємств
г) уведення загальної трудової повинності та мілітаризація праці
просмотры: 112 | история 10-11
50317
Назвіть художні напрями що виникли в живописі початку 20 століття стисло схарактеризуйте один із них. Які ідеї та прагнення втілені у творчості художників що належали до цього напрямку
просмотры: 63 | история 10-11
49794
Назвіть основні заходи нової економічної політики у промисловості.Визначте як пов'язане запровадження НЕПу з відбудовою промисловості.
просмотры: 47 | история 10-11
49001
Пожалуйста помогите!!За ранее спасибо)
просмотры: 88 | история 8-9
48123
какие новшества появились в англии в эпоху промышленного переворота ?
просмотры: 128 | история 8-9
47922
Питання проблемного характеру

1. Як Ви вважаєте, чи є важливим для майбутнього нашої країни примирення воїнів УПА та ветеранів Другої світової війни? Відповідь обгрунтуйте.

2. Членами Антигітлерівської коаліції були 26 держав світу, хоча провідну роль в ній відігравали Велика Британія, США та СРСР. Чи є критерії, за якими можна визначити роль кожної з держав у коаліційній перемозі? Чи можна вважати, що роль однієї з них була вирішальною? Обгрунтуйте свою думку.
просмотры: 52 | история 1k
47656

В странах Восточной Европы была проведена коллективизация с сохранением частной собственности на
А) скот
В) землю
С) имущество
Д) орудия труда
Е) произведенную продукцию
просмотры: 292 | история 10-11
45979
Дайте характеристику коллективизации в УССР за таким планом:
А) цель
Б) источники
В) ход
Г) итоги и последствия
просмотры: 65 | история 10-11
45934
обеспечивала большевистская национальная политика и украинизация национальное освобождение украинцев? Ответ обоснуйте.
просмотры: 51 | история 10-11
45850
Сравните политику Польши, Румынии и Чехословакии на западноукраинских землях по собственным критериям. Сделайте выводы
просмотры: 179 | история класс не задан
45783
Сформулюйте основні докази твердження: СРСР, підписавши Пакт про ненапад з Німеччиною і таємний протокол до нього, став союзником нацистів.
просмотры: 95 | история 10-11
45782
11. У чому спільні й відмінні ознаки в розвитку країн Азії, Африки й Латинської Америки?
просмотры: 184 | история 10-11
45355
Помогите найти ответ

Руководители государств КНР, КНДР, Индии, северного Вьетнама (ДРВ) в 1945-1960
просмотры: 123 | история класс не задан
45253
Условие задания представлено изображением
просмотры: 111 | история 8-9
44703
Условие задания представлено изображением
просмотры: 75 | история 10-11
43233
Отличие в трактовке событий второй мировой войны в России и Украине
просмотры: 72 | история 1k
42215
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Наиболее известные военные руководители противоборствующих сторон в ходе гражданской войны в России
просмотры: 156 | история 10-11
41295
Сопоставьте точки зрения декабристов и правительства Александра I на ключевые вопросы российского общества: крепостное право, соотношение прав сословий, понятие «гражданин», федеративный или унитарный тип империи, самодержавное правление. Составьте сравнительную таблицу.
Решение проблем государственного и общественного устройства в проектах декабристов и в проектах властной элиты
Проекты: Унитарное или федеративное государство

Верховная власть

Проблема сословий и крепостного крестьянства

Военная реформа
П.И. Пестель

Н. А. Муравьев

М.М. Сперанский

« Молодые друзья» и Александр I

А.А. Аракчеев

Н.Н. Новосильцев
просмотры: 574 | история 2k
41144
1. Выразите в [b]кратком [/b]эссе две мировоззренческих позиции художников Франции XIX века (эссе должно составлять два абзаца по 4-5 предложений каждый):
А) отношение к Великой французской буржуазной революции художника-классициста (1 абзац с примером);
Б) отношение к данной революции художника-романтика (1 абзац с примером).
Подготавливая ответ на данное задание, помните об особенностях самого художественного стиля, в котором работал тот или иной живописец.
просмотры: 107 | история 3k
40875
Пожалуйста Плиз помогите соч решите все пожалуйста
просмотры: 121 | история 8-9
40562
Чаушеску был диктатором в:

Албании
Румынии
ГДР
Югославии
просмотры: 299 | история 10-11
39648
Срочно помогите пж
просмотры: 137 | история 6-7
39571
Расширение территории и объединение земель древнерусского государства вокруг Литвы.
просмотры: 235 | история класс не задан
39418
Какие варианты демократизации существовали в первой половине XIX в.? ​
просмотры: 1705 | история 8-9
39354
Помогите заполнить таблицу, пожалуйста)
просмотры: 301 | история 8-9
39337
1) Причины религиозных реформ Владимира 1.
2) Первая(языческая) религиозная реформа Владимира 1.
3) Летописная легенда о выборе веры и крещении Руси.
4) Причины отказа от исоама, иудаизма и римского варианта христианства. Причины принятия православия.
5) Христианизация русских земель.
6) Историческое значение принятия христианства. Чаадаев о принятии православия.
просмотры: 237 | история 1k
38343
Ответить на 20 вопрос
просмотры: 211 | история 1k
37613
Скиньте пожалуйста ссылку или напишите сюда : историческое сочинение по истории в формате ЕГЭ про время правления петра 1(спасибо)
просмотры: 240 | история 10-11
36868
Политическая жизнь в 1992—1999 гг- реформы: причины,цели,ход,итоги,значение?
просмотры: 223 | история 8-9
36261
С 60- до 64
Все с датами напишите,а не просто буквы расставьте)
Помогите
просмотры: 195 | история 10-11
34771
Нарисовать схему высших органов власти по конституции 1936г.
просмотры: 200 | история 8-9
34252
Напишите, пожалуйста эсее НЕ ИЗ ИНТЕРНЕТА в формате ЕГЭ
По смутному времени 4 личности + 4 явления
просмотры: 203 | история класс не задан
32599
Задание 5. Запишите слово, о котором идет речь.

«___________________, находившаяся на окраине Москвы, была местом компактного проживания приглашенных на русскую службу западноевропейских специалистов в XVII веке».
просмотры: 1262 | история класс не задан
31978
Какие соборы были построены в честь:
а) Взятия Казани в 1552?
б) Взятия Астрахани в 1556?
просмотры: 429 | история 10-11
31789
Составьте краткую характеристику развития Китая/Индии в средние века
просмотры: 232 | история 6-7
31569
Статья по истории на любую тему
просмотры: 202 | история 1k
31301
эссе:мое отношение к идеи гражданской войны в казахстане
просмотры: 309 | история 10-11
31227
почему Россия и германия в войне стали по разные стороны 5 аргументов
просмотры: 242 | история 1k
30927
Задано некоторое количество секунд перевести их в часы минуты и секунды
просмотры: 315 | история 1k
30924
Укажите две-три черты сходства в отечественной историографии XIX-XX веков.
просмотры: 1125 | история 1k
30837
Приведите классификацию исторических наук по
А) объёму материала
Б)времени изучаемых событий
просмотры: 652 | история класс не задан
30686
Что из перечисленного не входило в эсеровскую программу «социализации» земли

а) Изъятие земли из товарного оборота;

б) распределение земли по потребительской или трудовой норме;

в) передача земли в собственность государства;

д) конфискация помещичьей земли.
просмотры: 495 | история 1k
30461
Диаграмма вена:сходства и различия ВОССТАНИЯ 19 ВЕКА И ДВИЖЕНИЕ 1916 ВЕКА
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО.ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА НАДО ЧТО БЫЛО ГОТОВО ДАЮ 120 БАЛЛОВ
просмотры: 272 | история 10-11
30280
Помогите сделать синквейны по темам( 1 сущ , 2 прилаг, предложение ,Синоним к первому сущ)
1)А.Букейханов
2)Газета"Казах"
3)Журнал "Айкап"
4)Байтурсынов
просмотры: 241 | история 10-11
29900
Охарактеризуйте процесс складывания системы военно-политических союзов. Какое значение это имело для Европы и мира?
просмотры: 1590 | история 10-11
29591
Раскройте основные особенности процесса модернизации и его последствий в странах второго эшелона развития на примерах истории одного-двух государств.
просмотры: 1456 | история 10-11
29571
Установите причинно-следственные связи:
Абулхаир хан:
Причина Событие Следствие
причина в 1723 г абулхаир хан с 50
тысячным войском казахов и
кыргызов каракалпаков разгромил
волжских калмыков
Причина Событие Следствие
В 1730 г Абулхаир хан вместе с Самеке
оставили казахское ополчение и вернулись
в свои жузы
Тауке хан
Причина Событие Следствие
Тауке пытался заключить с Россией
военный союз
Причина Событие Следствие
Тауке ограничил влияние султанов,
возвысив биев и привлекая
к управлению ханством выходцев из
,,черно кости"
просмотры: 336 | история 10-11
27668
Написать сочинение на тему Буребиста-велечайший царь гето-даков
просмотры: 340 | история 1-5
27006
Культурология

Отрицательная роль СМИ в современном обществе проявляется в:

а) информатизации;

б) декларативности;

в) манипуляции общественным сознанием;

г) схематичности.
просмотры: 737 | история класс не задан
27005
4. Что такое эклектика в искусстве?

а) смешение стилей, методов, направлений, художественных техник;

б) стройность, упорядоченность, гармоничность;

в) абстрактность, размытость, отсутствие чётких контуров, хаотичность композиционных элементов;

г) следование определённому стилю.
просмотры: 455 | история класс не задан
27004
2. Чем вызвано появление нового творческого метода в искусстве под названием «постмодернизм»? (Несколько вариантов ответов.)

а) смеще­нием различных духовных пластов, которое ставит человека на грань «хаоса», начала бытия;

б) протестом против эклектизма и безжизненного копирования исторических стилей прошлого;

в) жаждой обличения стяжательства, вопиющего социаль­ного неравенства, эгоизма, лицемерия;

г) столкновением африканской, азиатской, европейской культур друг с другом и усилением процессов ассимиляции тех художественных явлений, которые еще недавно отличались чистотой (общий смысл искусства, назначение художника, художественный материал и проч.).
просмотры: 480 | история класс не задан
27003

1. Какая из черт не присуща постмодернизму?

а) извлечение из культурной памяти обрывков сновидений, которыми являются былые стили и направле­ния, и строительство на их основе разнородных эклектических образований;

б) диалог в перевёрнутой форме;

в) исследование глубин человеческого подсознания, уверенность в непостижимости микрокосмоса человека;

г) антиинтеллектуальность.
просмотры: 595 | история класс не задан
26752
Заполните про­пус­ки в дан­ных предложениях, ис­поль­зуя приведённый ниже спи­сок про­пу­щен­ных элементов: для каж­до­го предложения, обо­зна­чен­но­го бук­вой и со­дер­жа­ще­го пропуск, вы­бе­ри­те номер нуж­но­го элемента.А) Герой Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции Вера Во­ло­ши­на была по­ве­ше­на нем­ца­ми в ходе сра­же­ния за ____________.

Б) За не­уме­лое ко­ман­до­ва­ние вой­ска­ми За­пад­но­го фрон­та в на­чаль­ный пе­ри­од войны был каз­нен генерал ____________.

В) Встре­ча наших войск с со­юз­ни­ка­ми про­изо­шла на реке Эльбе в ап­ре­ле ____________ года.Пропущенные элементы:

1) Лениград

2) Москва

3) Г. К. Жуков

4) Д. Г. Павлов

5) 1945 г.

6) 1943 г.
просмотры: 886 | история класс не задан
26751
Заполните про­пус­ки в дан­ных предложениях, ис­поль­зуя приведённый ниже спи­сок про­пу­щен­ных элементов: для каж­до­го предложения, обо­зна­чен­но­го бук­вой и со­дер­жа­ще­го пропуск, вы­бе­ри­те номер нуж­но­го элемента.А)____________ впер­вые произвёл таран в ноч­ном воз­душ­ном бою, сбив на под­сту­пах к Москве вражеский бомбардировщик.

Б) В годы Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной войны немцы 900 дней оса­жда­ли город ____________.

В) Кур­ская битва была в ____________.Пропущенные элементы:

1) В. В. Талалихин

2) Н. Ф. Гастелло

3) 1942 г.

4) 1943 г.

5) Сталинград

6) Ленинград
просмотры: 1798 | история класс не задан
26582
Отношение государств накануне вторжения царских войск
просмотры: 960 | история 8-9
26539
Составьте рассказ от имени путешественника, посетившего древние Афины.
просмотры: 566 | история 1-5
22585
Сравните восстания 1858г. с движением в 1836-1838гг.
просмотры: 476 | история 1-5
17774
Какие страны относят к странами Восточной Европы:

A) Франция, Австрия, Дания, Люксембург.

B) Польша, ГДР, Венгрия, ЧССРБолгария,Румыния
C) Великобритания, Ирландия, Испания, Италия.

D) Швеция, Швейцария, Финляндия, Норвегия.
E) Португалия, Испания, Бельгия, Лихтенштейн.
просмотры: 1343 | история 10-11
17773
Германская Демократическая Республика была образована:
A) 25 января 1949 г.

B) 7 октября 1949 г.

C) 20 июня 1948 г.

D) 8 мая 1949 г.
E) 4 апреля 1949 г.
просмотры: 703 | история 10-11
17772
В 1968 году войска пяти государств Организации Варшавского договора были введены в:
A) Польшу.

B) Югославию

C) Чехословакию

D) Болгарию.

E) ГДР.
просмотры: 1846 | история 10-11
15523
1.Когда состоялось юридическое оформление антигитлеровской коалиции
1)в декабре 1941года
2)в июле 1941года
3)в январе 1942

2.Укажите лидера государства, не принимавшего решения об открытии второго фронта на Тегеранской конференции 1943 года.
1)Сталин
2)Г.Трумэн
3)У.Черчель

3.Укажите название танковой колонны созданной по инициативе Московской патриархии на пожертвования верующих.
1)Александр Суворов
2)Дмитрий Донской
3) Александр Невский
просмотры: 556 | история 10-11
15517
Укажите номер картинки, где изображен памятник города, пережившего 900-дневную блокаду
просмотры: 617 | история 10-11
15515
Выполните алгоритм и укажите фамилию,конструктора чьё изобретение внесло значительный вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне.
1)Если советская наступательная операция под Смоленском называлась "Румянцев",то в слове будет буква р;если она называлась "Суворов",то в слове будет буква н.
2)Если оборонительные укрепления "Восточный вал" фашисты соорудили на правом берегу Днепра, то в слове будет такая же буква,как пятая в названии города,где окончил свои дни А.Гитлер.Если эти оборонительные укрепления фашисты соорудили на правом берегу Дуная,то в слове будут две такие же буквы, как вторая в названии советского города, который Гитлер планировал превратить в искусственное озеро.
3)Если первым парадом Победы в Москве командовал Маршал Жуков,то буква ш в слове будет пятой;если им командовал маршал Рокоссовский,то буква ш в слове будет третьей.
1)Калашников
2)Кошкин
3)Королёв
просмотры: 593 | история 10-11
15125
Секретный договор России и Китая 1896 содержал
1) Требования закрыть движение поездов по КВЖД
2) Решение о совместном использовании поездов на КВЖД
3) Разрешение на строительство Россией КВЖД
4) Запрет на перевозку по КВЖД военных грузов
просмотры: 986 | история 8-9
14337
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Александра 2 и Александра 3 (таблица)
просмотры: 11897 | история 10-11
12506
В каком году был Любечский съезд князей?
просмотры: 646 | история 10-11
11476
Расположите в хронологической последовательности исторические события. 1) Невская битва
2)Реформа патриарха Никона
3) свержение ордынского ига
4) учреждение Сената
5) Крымская война
просмотры: 2768 | история класс не задан
10403
Напишите историческое сочинение по 1855—1881 годам.
просмотры: 4003 | история 10-11
9260
Подскажите автора картины пожалуйста... не могу вспомнить
просмотры: 657 | история 10-11
8242
Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к периоду IX-XI вв.

1) смерд;
2) пожилое;
3) погост;
4) холоп;
5) вервь;
6) вира.
просмотры: 3506 | история 10-11
7777
Как внешнеполтические события отражались на внутренней политике ссср в середине 1960 в начале 1980?
просмотры: 701 | история 10-11
6564
подскажите какие Современные информационные Войны/провокации против России есть за последний год?
ложные обвинения Америки против России
просмотры: 758 | история класс не задан
5121
Тема(критерий) - Интерпретация античности в культуре Ренессанса.
Загрузить (выбрать) картину, указать её название, автора (произведение искусства должно соответствовать критериям задания). Дать краткую аннотацию данному произведению искусства с позиций идеологии Возрождения.
просмотры: 1522 | история 10-11
4726
В начале войны с именем этого военачальника связано несколько сражений с трагическим исходом для советских войск. Вяземская операция, Ржевская битва,
Жиздринская операция и тд. от <расправы>>руководства страны его спас Георгий жуков. Только победы 1943 1945 годов смогли его реабилитировать. О каком военачальнике идет речь?
просмотры: 2041 | история 10-11