✎ Задать свой вопрос   *более 30 000 пользователей получили ответ на «Решим всё»

История

Практика

Зарегистрируйтесь и система сможет запоминать Ваши ответы.
Яке твердження розкриває зміст запропонованого В. Леніним плану об'єднання радянських республік
А) входження республік на рівних правах до нового державного об'єднання
Б) включення неросійських республіках складу Рсфрр на правах автономії
В) створення союз суверенних держав, що повністю зберігають незалежність
Г) укладення республіками договору про створення воєнно-політичного Союзу
Яке перетворення відбулося у промисловості в умовах нової економічної політики?
А) перехід від підрядною до зрівняльної оплати праці робітників б) створення централізованої системи управління виробництвом
в) відновлення передачі в оренду дрібних і середніх підприємств
г) уведення загальної трудової повинності та мілітаризація праці
Установіть хронологічну послідовність подій пов'язаних з економічним життям УСРР у роки НЕПу
А) завершення відбудови сільського господарства
Б) проголошення ВКП(б) курсу на індустріалізацію
В) подолання голоду в південних губерніях України
Г) запровадження РКП(б) нової економічної політики
Прочитайте уривок з історичного документа: "Російська Соціалістична федеративна Радянська Республіка (Рсфрр). Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР) Білоруська Соціалістична Радянська Республіка (БСРР) і Закавказька Соціалістична Федеративна Радянська Республіка (ЗСФРР) укладають Цей союзний договір про об'єднання в одну союзну державу... Затвердження, зміни і доповнення союзного договору підлягають виключному віданню З'їзду Рад Радянських Соціалістичних Республік. За кожною з союзних республік зберігається право вільного виходу з Союзу.

Як називався документ, витяг із якого наведено?
Коли він був ухвалений? На яких засадах планувалось об'єднати радянські республіки? Який статус мала Україна відповідно до договору?
Свою відповідь обґрунтуйте.
Країна-анклав
Назвіть основні заходи нової економічної політики у сільському господарстві. Визначте як пов'язані запровадження НЕПу з відбудовою сільського господарства.
Назвіть художні напрями що виникли в живописі початку 20 століття стисло схарактеризуйте один із них. Які ідеї та прагнення втілені у творчості художників що належали до цього напрямку

Редакторы

jano44ka
Создатель
Самые активные
Заданий в данной категории еще никто не выполнял. Хочешь начать?
*з.в. - заданий выполнено