✎ Задать свой вопрос   *более 30 000 пользователей получили ответ на «Решим всё»

Задача 109 Электрический насос, работающий от сети

УСЛОВИЕ:

Электрический насос, работающий от сети напряжением 220В, качает воду из колодца, глубиной 10 м. За время работы 1час, объём откаченной воды составил 10,9 куб м. Определить КПД, если сила тока 1,67А.

РЕШЕНИЕ:

?=Aп/Aз
Aп=Eп2-Eп1=mgh=Vgh?
Aз=Iut ?=Vgh?/Iut*100%=

Вопрос к решению?
Нашли ошибку?

ОТВЕТ:

82%

Добавил slava191, просмотры: ☺ 883 ⌚ 01.01.2014. физика 10-11 класс

Решения пользователей

Увы, но свой вариант решения никто не написал... Будь первым!
Хочешь предложить свое решение? Войди и сделай это!

Написать комментарий

Последние решения
Найдем диагональ прямоугольника ABCD
BD^2=AB^2+AD^2=12^2+(sqrt(31))^2=144+31=175
[b]BD=sqrt(175)[/b]

Прямые АС и B_(1)D_(1) расположены в параллельных плоскостях оснований АВСD и A_(1)B_(1)C_(1)D_(1).

Расстояние между ними есть длина общего перпендикуляра к ним.
Таким перпендикуляром является боковое ребро призмы.
AA_(1)=BB_(1)=CC_(1)=DD_(1)=5

Прямоугольные треугольники Δ D_(1)BD и KDD_(1) подобны по двум углам.

Из подобия: DD_(1):BD=KD_(1):DD_(1)

KD_(1)=\frac{5\sqrt{7}}{7}
Тогда
B_(1)K=5sqrt(7)-\frac{5\sqrt{7}}{7}=\frac{30\sqrt{7}}{7}

[b]B_(1)K:KD_(1)=30:5=6:1[/b]


Δ D_(1)BD подобны KDD_(1) с коэффициентом 7:1

BD:KD_(1)=5sqrt(7):\frac{5\sqrt{7}}{7}=[b]7:1[/b]

KD=BD_(1)/7

По теореме Пифагора из прямоугольного треугольника ВВ_(1)К

BK^2=BB^2_(1)+B_(1)K^2=5^2+(\frac{30\sqrt{7}}{7})^2=\frac{1075}{7}

По теореме Пифагора из прямоугольного треугольника DD_(1)К

KD^2=DD^2_(1)+D_(1)K^2=5^2+(\frac{5\sqrt{7}}{7})^2=\frac{200}{7}


По теореме косинусов из Δ ВКD:

BK^2=BD^2+KD^2-2*BD*KD cos ∠ BKD

cos ∠ BKD=\frac{175+\frac{200}{7}-\frac{1075}{7}}{2\cdot \sqrt{175}\cdot \sqrt{\frac{200}{7}}}=\frac{25\cdot(7+\frac{8}{7}-\frac{43}{7})}{2\cdot 50\cdot \sqrt{2}}=\frac{1}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}
(прикреплено изображение)
✎ к задаче 45741
[red]1.[/red]

x_(10)=4*10+5=
x_(25)=4*25+5

[red]2.[/red] 2)и 4)

Проверяем выполняется ли определение.
Каждый следующий член на одно и то же число больше ( меньше) предыдущего.
2)
d=2-4=0-2=-2 -[i] разность[/i] прогрессии
4)
d=21-11=11-1=10 - [i]разность[/i] прогрессии

или
проверяем выполняется ли свойство:
каждый член прогрессии равен [i]среднему арифметическому [/i]соседей слева и справа

Почему она и называется[i] арифметической прогрессией[/i]
2) 2=(4+0)/2- верно
4) 11=(1+21)/2 - верно

[red]3.[/red]
1) и 2)
Проверяем выполняется ли определение.
Каждый следующий член получен из предыдущего умножение на одно и то же число.

-14:7=-2
28:(-14)=-2
q=-2 [i] знаменатель[/i] прогрессии
2:4=0,5
1^2=0,5
q=0,5- [i]знаменатель[/i] прогрессии

[red]4[/red].
36; 32; 28;24; 20
О т в е т. 20 страниц прочитал в пятый день

[red]5.[/red]
d=a_(2)-a_(1)=8-5=3

a_(n)=a_(1)+(n-1)d - формула[i] общего[/i] члена арифметической прогрессии

a_(7)=a_(1)+6d=5+6*3=
a_(12)=a_(1)+11d=5+11*3=

S_(n)=(a_(1)+a_(n))*n/2 - формула суммы n-первых членов прогрессии

S_(12)=(a_(1)+a_(12))*12/2=(5+38)*6=

[red]6[/red]

b_(6)=b_(1)*q^5=-1*2^5=-32

S_(8)=(-1)*(2^8-1)/(2-1)=...

[red]7[/red]
2,5=18,5+(n-1)*(-1,5) ⇒ -1,5*(n-1)=2,5-18,5 ⇒ -1,5(n-1)=-16

n-1= получаем дробное число. Не может, так как n- натуральное

5=18,5+(n-1)*(-1,5) ⇒ -1,5*(n-1)=5 -18,5 ⇒ -1,5(n-1)=-13,5
n-1=9
n=10
может

[i]8.[/i]

540:6=90 чисел кратных 6

первое 6 последнее 540

S_(90)=(6+540)*90/2= ....
✎ к задаче 45792
a)
Пирамида правильная, в основании квадрат АВСD.
Высота пирамиды MO, O-центр квадрата.

MO ⊥ ABCD ⇒ перпендикулярна любой прямой, лежащей в этой плоскости, в частности прямой АО:
MO ⊥ AO
AC ⊥ BD - диагонали квадрата взаимно перпендикулярны

⇒ AO ⊥ двум пересекающимся прямым плоскости ВМО, значит
перпендикулярна любой прямой, лежащей в этой плоскости, в частности прямой LO

[b]АО ⊥ LO[/b]

б)
Медиана LO прямоугольного треугольника ВОМ является средней линией равнобедренного треугольника ВMD
LO=MD/2
LO||MD

Поэтому угол между прямыми MD и AL равен углу между прямыми
LO и AL

В прямоугольном треугольнике АLO

tg ∠ ALO=АО/LO

По условию tg ∠ ALO= sqrt(2)

Значит, LO=AO/tg ∠ ALO

AO=(1/2)AC=(1/2)*ABsqrt(2)=(1/2)*(10)=5

LO=5/sqrt(2)=5sqrt(2)/2

Медиана, проведенная из вершины прямого угла, равна половине гипотенузы.

Значит BM=5sqrt(2)

АМ=ВМ=СМ=DM=5sqrt(2)

По теореме Пифагора из прямоугольного треугольника АОМ
МO^2=AM^2-AO^2=(5sqrt(2))^2-5^2=50-25=25
MO=[b]5[/b]

О т в е т. [b]5[/b]
(прикреплено изображение)
✎ к задаче 45748
Більшість країн Азії та Африки на початку 20 століття продовжували існувати в статусі колоній індустріальних держав. Метрополії, незважаючи на капіталістичну епоху, продовжували експлуатувати колоніальні землі класичними феодальними методами: насильницьке вивезення дорогоцінних металів, створення системи работоргівлі, високе натуральне і грошове оподаткування.
Аграрне перенаселення в ряді регіонів призвело до справжньої катастрофи. Використання всіх земель, придатних для сільськогосподарського виробництва, вирубка лісів, виснаження джерел прісної води породили проблему урбанізації.

Під тиском демографічного вибуху і політики урядів, спрямованої на модернізацію суспільства, традиційний уклад життя почав руйнуватися. Нові відносини співіснували зі старими суспільними, економічними і політичними відносинами. Економіка стала багатоукладною, соціальна структура-строкатою, причому більша частина населення опинилася в перехідному маргінальному стані. Це призводило до соціально-політичної нестабільності. Відбувалися революції, державні перевороти, військові заколоти, громадянські війни, міждержавні, національні конфлікти. Все це стало характерною рисою розвитку країн Азії, Африки, Латинської Америки.
У порівнянні з країнами Азії та Африки, держави Латинської Америки мали більш серйозними передумовами для економічного і технічного розвитку. Абсолютно всі країни Латинської Америки звільнилися від влади метрополій ще в 19 столітті і в цей же період придбали державну незалежність.

Перша половина 20 століття ознаменувалася промисловим підйомом будувалися нові фабрики і заводи, посилено розвивалося сільське господарство, створювалися нові залізничні колії (загальна довжина залізниці Чилі в кілька разів перевершувала довжину китайських шляхів).

Латинська Америка стала світовим лідером з експорту рослинної та тваринної продукції. До початку Другої світової війни регіон користувався матеріально-технічною підтримкою США і європейських держав.

Але, незважаючи на видиме зростання економіки, розвиток країн Латинської Америки затьмарювала влада диктаторських режимів, які проіснували в регіоні фактично до кінця 20 століття. У багатьох країнах в 30-х роках була встановлена Військова тоталітарна диктатура.
✎ к задаче 45782
Пусть наше соединение MgxSyOz
Найдем истинную формулу вещества через соотношение количества вещества элементов:
n= m/Mr
x:y:z= 3/24:4/32:8/16=0,125:0,125:0,5=1:1:0,5/0,125=1:1:4
следовательно наше вещество MgSO4
Найдем массовые доли каждого из элементов:
W(элемента)= Ar(элемента)*n(число атомов)/Mr(вещества)*100%
Mr(MgSO4)= 24г/моль+32 г/моль+4*16г/моль=120 г/моль
W(Mg)=24г/моль*1/120 г/моль*100%=20%
W(S)=32 г/моль*1/120 г/моль*100%=26,7%
W(O)=16 г/моль*4/120г/моль*100%=53,3%
✎ к задаче 45785